Робота з оцифрованими копіями паперових документів

Можливості

В системі Е-архів є можливість не лише проводити імпорт електронних документів з інших систем, але і вести контроль паперового архіву підприємства, зокрема завантажуючи скановані копії паперових документів з метою отримання їх електронного образу.

Оцифровані копії паперових документів завантажуються в систему до відповідних томів, що є електронними аналогами їх паперових екземплярів. Це дає змогу оцифровувати паперовий архів підприємства, зменшуючи тим самим час на роботу з паперовим архівом, час на видавання співробітникам справ в тимчасове користування та спрощуючи контроль над паперовим архівом.