API (або Application Programming Interface) – це набір інструкцій та протоколів, які дозволяють різним програмам та сервісам взаємодіяти між собою. API визначає, які типи запитів можна робити до сервісу,...
ASiC (AdES Signature Container) – це стандарт для захищеного зберігання електронних документів разом з цифровим підписом та додатковими даними про підпис. Контейнер ASiC дозволяє перевірити автентичність та цілісність підписаного...
LDAP – це протокол доступу до довідника, який дозволяє управляти користувачами та іншою інформацією про них в розподіленій мережі. Користувач LDAP – це користувач, який має доступ до цього...
Linux – це операційна система, яка заснована на відкритому вихідному коді та безкоштовна для використання та розповсюдження. Linux складається з ядра (центральна частина системи), яке забезпечує доступ до набору...
PostgreSQL – це безкоштовна СУБД з відкритим вихідним кодом. За допомогою PostgreSQL можна створювати, зберігати бази даних та працювати з даними за допомогою запитів на мові SQL.
Сертифікат RSA – це спосіб захисту ваших даних при передачі через інтернет. Він використовує математичні принципи теорії чисел для створення двох ключів – публічного та приватного. Публічний ключ використовується...
Рівень Г2 – це рівень захисту інформації, який відповідає певним вимогам, які описані в стандарті ДСТУ 4145-2002. Щоб отримати сертифікат на рівень Г2, потрібно пройти аудит програмного коду і...
Сертифікат ДСТУ – це спеціальний електронний документ, який дозволяє перевірити, що електронні документи, які підписані за допомогою кваліфікованого електронного підпису, є автентичними та не були змінені. Цей сертифікат містить...
ДСТУ ETSI EN 319 162-1:2016 – це стандарт, розроблений Європейським Інститутом зі стандартизації електрозв’язку (ETSI), який встановлює вимоги до захищеного електронного підпису (Qualified Electronic Signature, QES). Електронний підпис забезпечує...
ЕЦП – це скорочення від “електронний цифровий підпис”. Він є одним з методів захисту електронних документів, що забезпечує автентичність та цілісність електронної інформації. ЕЦП може бути використаний для того,...