Знищення документів

Можливості

По закінченню строків зберігання в системі проводиться знищення архівних електронних документів. Знищення справ проводиться на основі Акту про вилучення для знищення документів, що створюється в системі.

У разі необхідності погодження Акту на знищення документів з іншими установами чи юридичними особами погодження здійснюють поза системою, як і експертиза цінності.

В Е-архів знищуються файли архівних електронних документів без можливості їх відновлення, але картки з реєстраційною інформацією документів залишаються в системі для збереження історії архіву.