Звітність

Online report

Можливості

Звіти в системі Е-архів призначені для формування та зведення даних системи, а також виведення користувачу статистичних результатів по архіву. Всі звіти користувач отримує в форматі XLS в електронному листі, що система надсилає по завершенню формування звіту.

За звітами співробітники архіву можуть проаналізувати кількісні показники по архівним паперовим справам, електронним та обліковим документам. Інформація видається в розрізі фонду, підрозділу, років приймання, крайнім датам справи, індексу номенклатурних справ, їх назви, статусів у системі («В архіві», «В тимчасовому користуванні», «Знищені»), типів облікових документів та їх авторів.